Unit 1 Myself Lesson 1 微课

新用户领188币免费bet36体育注册 8

Unit 1 Myself Lesson 1 微课

视频
2019-01-18
2911
88
34.5 MB
5备课币
温馨提示:部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件bet36体育注册 8后无此问题,请放心bet36体育注册 8。

资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容

资料简介 展开
压缩包内容: 人教新起点2014三上微课:Unit 1 Myself Period 1.flv
猜你喜欢
Unit 1Myself Lesson 1 课件
课件
87 次bet36体育注册 8
5备课币
Unit 1 Myself Lesson 1 教案
教案
80 次bet36体育注册 8
5备课币
Unit 1 Myself Lesson 1 教案
教案
61 次bet36体育注册 8
5备课币
Unit 1 Myself Lesson 1
课件
52 次bet36体育注册 8
5备课币
Unit 1Myself Lesson 1 课件+素材
课件
39 次bet36体育注册 8
10备课币
Unit 1 Myself Lesson 1 课件
课件
34 次bet36体育注册 8
5备课币
Unit 1 Myself Lesson 1 教学设计
教案
33 次bet36体育注册 8
5备课币
Unit 1 Myself Lesson 1 课件
课件
32 次bet36体育注册 8
10备课币
Unit 1 Myself Lesson 1 课件
课件
20 次bet36体育注册 8
免费
Unit 1《Myself》Lesson 1教学设计
教案
0 次bet36体育注册 8
5备课币
二维码

关注“教习网”公众号

打开微信就能找资料

同类资料
Unit 1 Myself Lesson 1 微课
视频
88次bet36体育注册 8
5备课币